Szerkestés alatt
Under construction

85 éves az Amerikai Magyar Református Egyház

Kedves Testvérek az Ur Jézus Krisztusban!


Az Amerikai Magyar Református Egyház vezetői, lelkipásztorai és gyülekezetei nevében szeretettel kö¬szöntöm a Bethlen Naptár olvasóit! Hiszem azt, hogy Isten kegyelmét megtapasztalva, közös szolgálatunk az O országának az építésében ered¬ményes és gyümölcsöző lesz. Hittel és hálaadással állunk meg egyházunk történelmének 85. évfordulóján, egy újabb mérföldkőnél, hogy megköszönjük Istennek megtartó szeretetét, de kérjük veze¬tését is, hogy reménységünk ne szégyenítsen meg, s merjük vállalni küldetésünk hűséggel való teljesítését.
Köszöntök mindenkit az Ige szavaival, amely adjon erőt és biztasson a további munkára és szolgálatra: „Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret." Mert még „egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem." „De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk." Zsidókhoz írt levél 10:35-39.

 

Read more: 85 éves az Amerikai Magyar Református Egyház

You are here: Home Egyházunk Történelmünk